کابلسازی تک  ٥,٨٥٠    ٤,٦٢٦پشم‌ بافي‌ توس  ١,٠٦٢    ٤٨٩لیزینگ رازی  ٢,٤١٧    ١,٠٢٣اختيارخ فولاد-1800-24/08/1396  ٤٣٦    ١٠٠صنعتی دریایی ایران  ٨,٠٠٠    ١,٧٩٧اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396  ٨٠٨    ١٦٧اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396  ٢٩٠    ٤٠اختيارخ فولاد-1200-24/08/1396  ٩٨٢    ١٢٧اختيارخ فولاد-1300-24/08/1396  ٨٥٠    ١٠٥سرمايه گذاري جامي  ١,٧٣٦    ١٦١
پتروشيمي‌ اصفهان  ٤,٥١٠    (٨٩٠)علف کش  ٤,٠٠٠    (٥٨٧)سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ١٥٨    (١٧)زعفران تحويل 9611 اتحاديه رضوي  ٤١,١٣٠    (٤,٤٢٥)لوازم خانگی پارس  ٣,٣٤٤    (٣٥٧)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٨٥٠    (٨٦)س.آرين توسكا  ٢,٠١٣    (١٥٩)نورد و لوله اهواز  ٤٣٠    (٣٣)صنايع ايران  ١,٠٧٥    (٧٧)آلومتک  ١,١٤٥    (٧٠)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٥,٧٦١       تغييرات :  ١٠١

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کابلسازی تک ٥,٨٥٠ ٤,٦٢٦ ٣٧٧.٩٤
پشم‌ بافي‌ توس ١,٠٦٢ ٤٨٩ ٨٥.٣٤
لیزینگ رازی ٢,٤١٧ ١,٠٢٣ ٧٣.٣٩
اختيارخ فولاد-1800-24/08/1396 ٤٣٦ ١٠٠ ٢٩.٧٦
صنعتی دریایی ایران ٨,٠٠٠ ١,٧٩٧ ٢٨.٩٧
اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396 ٨٠٨ ١٦٧ ٢٦.٠٥
اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396 ٢٩٠ ٤٠ ١٦
اختيارخ فولاد-1200-24/08/1396 ٩٨٢ ١٢٧ ١٤.٨٥
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٠٥٣ ٠
ريال عربستان ٩١٣ ٠
دلار آمريكا ٣,٤٢٧ ٣
پوند ٤٥,١٨٨ ٤٠,٦٥٠
يورو ٤,٠٣٢ (١)
درهم امارات ٩٣٣ ١
دلار كانادا ٢,٧٤٠ ٨
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٦ (٦)
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٣,١٣٠ (١٩١)
آلومينيوم ٢,١١١ (٣٣)
مس ٧,٠٤٦ (١٧)
قلع ٢٠,٧٧٥ (٥٠)
سرب ٢,٤٩٦ (٧٠)
نيكل ١١,٦٧٥ (١١٥)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٦٠٧ ١
FTSE 100 ٧,٥١٦ (١٠)
Nikkei ٢١,٣٤٦ ١٣
S&P 500 ٢,٥٥٩ ٢
Dow Jones ٢٢,٩٩٧ ٤١
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com