ورزيران  ٢٨,٠٦٤    ٤,٧٦٠ایتالران  ٨,٠٦٢    ٨٠٤صنعتي‌سديد  ٤,٤٦٥    ٤١٣احیا صنایع خراسان  ٥,١٠٨    ٤٧٠بيمه حافظ  ٣,٧٤٠    ٣٤٢فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٢١٠    ١١٠پشم‌ بافي‌ توس  ٣,٤٥٥    ٣١٤صنایع بسته بندی ایران  ٣,٧٧٩    ٣٤٣توسعه عمران چهارمحال  ٢,٤٨٣    ٢٢٥پتروشیمی جهرم(تقدم)  ٣١    ٢
مارگارين  ١,٧٤١    (٢٩٥)فيبر ايران(تقدم)  ٣,١٠١    (٣٤٣)بیمه سرمد(تقدم)  ٢٤٥    (٢٧)سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ٢٨٣    (٣١)اشتاد ایران  ٤,٥٤٢    (٤٩٧)فارسيت درود  ٨٨٤    (٩٦)پتروشیمی فسا(تقدم)  ٣١    (٣)نسوز آذر(تقدم)  ٤٠٤    (٣٨)فلات ایرانیان  ٢,٤٢٣    (١٦١)نظام مهندسی  ٢,٤١٩    (١٥٣)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٨,٠٨٠.٢٨       تغييرات :  (٩٦.٦٢)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ورزيران ٢٨,٠٦٤ ٤,٧٦٠ ٢٠.٤٣
ایتالران ٨,٠٦٢ ٨٠٤ ١١.٠٨
صنعتي‌سديد ٤,٤٦٥ ٤١٣ ١٠.١٩
احیا صنایع خراسان ٥,١٠٨ ٤٧٠ ١٠.١٣
بيمه حافظ ٣,٧٤٠ ٣٤٢ ١٠.٠٦
فرآورده هاي سيمان شرق ١,٢١٠ ١١٠ ١٠
پشم‌ بافي‌ توس ٣,٤٥٥ ٣١٤ ١٠
صنایع بسته بندی ایران ٣,٧٧٩ ٣٤٣ ٩.٩٨
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٤٨٢ ٠
ريال عربستان ٩٩٢ ٠
دلار آمريكا ٣,٧٢٠ ٠
پوند ٥,١٩٧ ٠
يورو ٤,٥٧٤ ٠
درهم امارات ١,٠١٣ ٠
دلار كانادا ٢,٩٤٦ ٠
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٣٢٨ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٣,٥٦٩ ٠
آلومينيوم ٢,٢١٠ ٠
مس ٧,٠٧٣ ٠
قلع ٢١,٦٥٠ ٠
سرب ٢,٥٣٣ ٠
نيكل ١٣,٨٠٠ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٤١ ٠
FTSE 100 ٧,٢٤٤ ٠
Nikkei ٢١,٨٩٢ ٠
S&P 500 ٢,٧٤٧ ٠
Dow Jones ٢٥,٣٠٩ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com