گز سكه  ١,٢٩٧    ٣٩٧كف  ١,٤١١    ١٨٨بیمه سامان  ٢,٠٥٥    ٢٣٩سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٢٣١    ٢١تکادو  ٢,٩٢٩    ٢٥٨فارسیت اهواز  ١,٨٠٠    ١٥٠بیمه رازی  ١,٠٢٣    ٦٨فارسيت درود  ٢٧٨    ١٧پارس آريان  ٩٧٦    ٥٧كربن  ٣,٠٤١    ١٦٧
اختيارف فولاد-1400-25/02/1396  ٤٩    (١٧)صنایع پتروشیمی دهدشت  ٧٩٧    (٢١٠)كاغذ كاوه(تقدم)  ٩٥٧    (١٠٤)سيمان باقران  ٧٢٥    (٧٧)بانک آینده  ١,١٠٠    (١٠٣)کارخانجات صنعتی آزمایش  ١,٦٦٦    (١٥٠)تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)  ١,٨٨٦    (١٢٦)تجهيزات ‌هپكو  ٧١٠    (٤٦)پتروشیمی زنجان  ١,٣٢٢    (٧٢)فولاد خراسان  ٤,٩٠٢    (٢٥٨)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٦٠٢.٤       تغييرات :  ١١.٧

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
گز سكه ١,٢٩٧ ٣٩٧ ٤٤.١١
كف ١,٤١١ ١٨٨ ١٥.٣٧
بیمه سامان ٢,٠٥٥ ٢٣٩ ١٣.١٦
سرمايه گذاري توكا(تقدم) ٢٣١ ٢١ ١٠
تکادو ٢,٩٢٩ ٢٥٨ ٩.٦٦
فارسیت اهواز ١,٨٠٠ ١٥٠ ٩.٠٩
بیمه رازی ١,٠٢٣ ٦٨ ٧.١٢
فارسيت درود ٢٧٨ ١٧ ٦.٥١
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٧٨ (٩)
ريال عربستان ٨٦٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ٠
پوند ٤,٠٢٨ ٢
يورو ٣,٤٣١ ٨
درهم امارات ٨٨٢ ٠
دلار كانادا ٢,٤٥٧ (١٦)
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٥٣ (٣)
هر اونس نقره ١٨ ٠
روي ٢,٨١٣ (٩)
آلومينيوم ١,٩٠٨ ٢٥٨
مس ٥,٩٢٧ ٤٦
قلع ١٩,٣١٠ ٦٠
سرب ٢,٢٥٧ ٢٦
نيكل ١٠,٩٠٠ ٢٢٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٣٠٩ ٥
FTSE 100 ٧,٢٦٦ ٢٣
Nikkei ١٩,٢٥٠ ١٠٢
S&P 500 ٢,٣٦٨ ١
Dow Jones ٢٠,٨٢٤ ٣
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com