اعتماد گستر  ١,١٩٨    ١١٦ساختمانی نام آوران  ٨٢٤    ٧٨مالی و اعتباری توسعه  ٥٧٣    ٥٣بانک قوامین  ٧١٠    ٦٥صنعتی دریایی ایران  ١٠,٧٥٠    ٩٨٣کیوان  ٢,٤٢٠    ٢٢٠تابان نيرو  ١,٧٧١    ١٦١فيروزا  ٧,٠٦٢    ٦٤٢هنکل پال وش  ٣٨,١٢٣    ٣,٤٦٥مس تکنار  ٥,٠٤٠    ٤٥٨
اختيارخ فولاد-1300-25/02/1396  ٦٢    (١٢)کشتیرانی آریا  ١,٣٦٢    (١٤٩)گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٥,٦٥١    (٦١١)سرمايه گذاري جامي  ١,٠٨٩    (١١٧)لوله و تجهیزات سدید  ٣,٧٧٠    (٣٨٦)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٦٤٧    (٦٥)آهن و فولاد میلاد  ١,١٦١    (١١٦)پتروشیمی فسا  ١,٢٠٧    (١٢٠)اشتاد ایران  ١,١١٨    (١١١)سيمان باقران  ٨٩٥    (٨٧)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٧٨٥       تغييرات :  ٢٩.٤

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اعتماد گستر ١,١٩٨ ١١٦ ١٠.٧٢
ساختمانی نام آوران ٨٢٤ ٧٨ ١٠.٤٦
مالی و اعتباری توسعه ٥٧٣ ٥٣ ١٠.١٩
بانک قوامین ٧١٠ ٦٥ ١٠.٠٨
صنعتی دریایی ایران ١٠,٧٥٠ ٩٨٣ ١٠.٠٦
کیوان ٢,٤٢٠ ٢٢٠ ١٠
تابان نيرو ١,٧٧١ ١٦١ ١٠
فيروزا ٧,٠٦٢ ٦٤٢ ١٠
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٠٩ ٠
ريال عربستان ٨٦٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ٠
پوند ٤,٢٠٠ ٠
يورو ٣,٥٣٦ ٠
درهم امارات ٨٨٣ ٠
دلار كانادا ٢,٣٧٥ ٠
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٦٨ ٠
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٦٣٩ ٠
آلومينيوم ١,٩٣٠ ٠
مس ٥,٦٨٨ ٠
قلع ١٩,٨٥٠ ٠
سرب ٢,٢٨٠ ٠
نيكل ٩,٤٨٥ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٥٥٩ ٠
FTSE 100 ٧,١٦٥ ٠
Nikkei ١٩,٢٤٠ ٠
S&P 500 ٢,٣٨٠ ٠
Dow Jones ٢٠,٨٧٤ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com