اختيارخ شپنا-4200-1397/03/07  ٤١٩    ٤١٨پتروشیمی ممسنی  ١,٥٢١    ١٤٢اعتماد گستر  ٣,٧٤٧    ٣٤٩سولیران  ٩,٨٩٢    ٩٠٩قند پيرانشهر  ٨,٣٥٠    ٧٦٥کشتیرانی دریا بندر  ٢,٤٩٧    ٢٢٨تولیدی پلاستیران  ٢,٨٦١    ٢٦١غذایی و قند تربت جام  ٢,٢٥٥    ٢٠٥لعابيران(تقدم)  ٥١٨    ٤٧بیمه سرمد(تقدم)  ٨١    ٧
رهشاد سپاهان  ٤,٥٠٠    (٩٩٤)پرمیت  ١,٣٢٥    (٢٠١)توليد مواداوليه الياف مصنوعي  ١,٥٤٩    (١٧٩)نیروگاهی ایران  ١,٨٠٠    (٢٠٧)صنایع بسته بندی ایران  ٤,٨٦٩    (٥٣٥)سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ٨٧    (٩)نسوز آذر(تقدم)  ٨٩    (٩)کارخانجات صنعتی آزمایش  ٢,٣١٨    (٢٣٤)بيمه حافظ  ٣,٤٦٨    (٣٤٩)آرتاویل تایر  ٧,٢٢٥    (٧٢٥)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٥,٥٢٣.٨٩       تغييرات :  ٠.٠٩

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ شپنا-4200-1397/03/07 ٤١٩ ٤١٨ ٤١,٨٠٠
پتروشیمی ممسنی ١,٥٢١ ١٤٢ ١٠.٣
اعتماد گستر ٣,٧٤٧ ٣٤٩ ١٠.٢٧
سولیران ٩,٨٩٢ ٩٠٩ ١٠.١٢
قند پيرانشهر ٨,٣٥٠ ٧٦٥ ١٠.٠٩
کشتیرانی دریا بندر ٢,٤٩٧ ٢٢٨ ١٠.٠٥
تولیدی پلاستیران ٢,٨٦١ ٢٦١ ١٠.٠٤
غذایی و قند تربت جام ٢,٢٥٥ ٢٠٥ ١٠
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٩١٥ (٧)
ريال عربستان ١,١٢٠ ٠
دلار آمريكا ٤,٢٠٠ ٠
پوند ٦,٠٠٧ (١٤)
يورو ٥,١٩٨ (١)
درهم امارات ١,١٤٣ ٠
دلار كانادا ٣,٣٤١ ٢
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٣٤٤ (٢)
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٣,١١٥ (١)
آلومينيوم ٢,٣٧٥ ١٧
مس ٦,٧٨٤ (٢٧)
قلع ٢١,٢٠٠ ١٢٥
سرب ٢,٣٤٢ ١
نيكل ١٣,٩٥٠ (٢٠٠)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٧٧ ٣٦
FTSE 100 ٧,٢٢٦ ٢٨
Nikkei ٢٢,١٣٣ ٣٠٦
S&P 500 ٢,٧٠٦ ٢٩
Dow Jones ٢٤,٧٨٦ ٢١٣
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com