اختيار ف. مخابرات ايران9612  ١٥٤    ٩١فولاد افزا سپاهان(تقدم)  ٢,٨٠٠    ٦٥٠معدني دماوند  ١٤,٧٨٧    ١,٨١٦ارس صبا  ٣,٦٠٥    ٣٢٩ساختمانی نام آوران  ١,٤٧٣    ١٣٤سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٥٣٢    ٤١٢فروشگاه رفاه  ١٠,٦٣٨    ٩٦٧آبادگران ایران -کیش  ٢,٢٧٨    ٢٠٧معيار صنعت پارس  ١,٥٧٤    ١٤٣لوازم خانگی پارس  ٣,٩٨٧    ٣٦٢
سيمان اروميه(تقدم)  ١,٥٧٣    (٢١٧)آذریت  ٦,٨٧٦    (٧٦٣)پتروشیمی تخت جمشید  ٢,٧٣٢    (٢٩٨)شرکت گروه فن آوا(تقدم)  ١,٤٢٥    (١٥٥)صنايع ايران  ١,٣٠٤    (١٣٤)بيمه سينا  ١,١١٠    (٨٧)بين المللي ساروج بوشهر  ١,٧٠٩    (١١٦)شوکو پارس  ٤,٠٢٥    (٢٤٩)پشم شيشه(تقدم)  ٣,٣٨١    (٢٠٦)نساجي بروجرد  ٣,٩١٣    (٢٠٧)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٦٦٥.٥       تغييرات :  ١٢.٨

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيار ف. مخابرات ايران9612 ١٥٤ ٩١ ١٤٤.٤٤
فولاد افزا سپاهان(تقدم) ٢,٨٠٠ ٦٥٠ ٣٠.٢٣
معدني دماوند ١٤,٧٨٧ ١,٨١٦ ١٤
ارس صبا ٣,٦٠٥ ٣٢٩ ١٠.٠٤
ساختمانی نام آوران ١,٤٧٣ ١٣٤ ١٠.٠١
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان ٤,٥٣٢ ٤١٢ ١٠
فروشگاه رفاه ١٠,٦٣٨ ٩٦٧ ١٠
آبادگران ایران -کیش ٢,٢٧٨ ٢٠٧ ١٠
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٩ ٠
ريال عربستان ٨٦٦ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٩ ٠
پوند ٤,١٣١ ٠
يورو ٣,٦٣٥ ٠
درهم امارات ٨٨٤ ٠
دلار كانادا ٢,٤٤٩ ٠
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٥٦ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٧٢٥ ٠
آلومينيوم ١,٨٦٨ ٠
مس ٥,٧٧٤ ٠
قلع ١٩,٤٩٥ ٠
سرب ٢,١٨٦ ٠
نيكل ٩,١٧٠ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٥٤٣ ٠
FTSE 100 ٧,٤٢٤ ٥٤
Nikkei ٢٠,١٣٢ ٤٢
S&P 500 ٢,٤٣٨ ٣
Dow Jones ٢١,٣٩٤ ٥٥
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com