اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396  ١٤٨    ٨٦‌بسته‌بندي‌ مشهد  ١,١٨١    ٦٠٠خاک نسوز آباده  ٢,٦٠٠    ١,٣٠٠اختيارخ كگل-3000-18/11/1396  ١٦٨    ٧٣کارتن مشهد  ٤,٣٧٠    ٩٧٠معيار صنعت پارس  ١,٨٨٠    ٢١٨صنعت و معدن(تقدم)  ٤٤    ٤ذرت دانه 9612 انبار اميري(ن)  ٩,٧٩٠    ٨٩٠ذرت دانه9611انباربهرامي  ١٠,١٠٩    ٩١٩لیزینگ رازی  ٥,٩٧٧    ٥٤٣
فولاد كاويان  ٢,٤٩٠    (٩٣٤)کیوان  ٤,١٥٠    (٨٥١)پتروشيمي اميركبير  ٩,١٨٦    (٩٨٠)علف کش  ٤,٥٠٦    (٤٦٠)سيمان سپاهان(تقدم)  ٨١    (٨)شیرین دارو  ١٢,٥٤٤    (١,٢٠١)بیمه رازی  ١,٧٢٠    (١٥٣)امور رفاهي كارگزاران پارس  ٥,٢٥٨    (٤٢١)شوکو پارس  ٥,٠٩٢    (٣٨٨)ساختمان اصفهان  ١,٢٢٦    (٩١)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٣,٢٨٣.٧       تغييرات :  ٦٥٤.٨

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396 ١٤٨ ٨٦ ١٣٨.٧١
‌بسته‌بندي‌ مشهد ١,١٨١ ٦٠٠ ١٠٣.٢٧
خاک نسوز آباده ٢,٦٠٠ ١,٣٠٠ ١٠٠
اختيارخ كگل-3000-18/11/1396 ١٦٨ ٧٣ ٧٦.٨٤
کارتن مشهد ٤,٣٧٠ ٩٧٠ ٢٨.٥٣
معيار صنعت پارس ١,٨٨٠ ٢١٨ ١٣.١٢
صنعت و معدن(تقدم) ٤٤ ٤ ١٠
ذرت دانه 9612 انبار اميري(ن) ٩,٧٩٠ ٨٩٠ ١٠
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٤٠ ٩
ريال عربستان ٩٤٩ ٢
دلار آمريكا ٣,٥٥٨ ٥
پوند ٤,٧٤١ ١
يورو ٤,١٨٣ ١
درهم امارات ٩٦٩ ٢
دلار كانادا ٢,٧٦٧ ٢
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٤٤ ٠
هر اونس نقره ١٥ ٠
روي ٣,١٦٧ ٦١
آلومينيوم ٢,٠٠٤ ١٣
مس ٦,٦١٤ ٦٧
قلع ١٩,٤٥٠ (٢٥)
سرب ٢,٥١٨ ٢٣
نيكل ١١,٠٧٠ ٢١٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٦٠٠ ١٨
FTSE 100 ٧,٥٠٠ ٤٧
Nikkei ٢٢,٧٤٥ (١٥١)
S&P 500 ٢,٦٦٤ ٥
Dow Jones ٢٤,٥٠٤ ١١٨
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com