اختيارخ كروي-2250-26/07/1396  ٧٨٨    ٤٤٢اختيارخ كروي-2050-26/07/1396  ١,٠٢٦    ٥١٩اختيارخ كروي-2450-26/07/1396  ٥٧٥    ٢٤١اختيارخ كروي-1850-26/07/1396  ١,٢٠٠    ٤٩٨گسترش تجارت ایرانیان  ٢,٣٨٠    ٢١٩س.آرين توسكا  ١,٥٧٠    ١٤٣ایتالران  ٩,٥١٥    ٨٦٥معيار صنعت پارس  ١,٩٠٤    ١٧٣ساختمان نوین  ١,٩٤١    ١٧٦پتروشیمی فسا  ١,٣٦٠    ١٢٣
اختيارخ كروي-2800-26/07/1396  ٢٣٥    ٢٤٩اختيارف.تبعي پتروشيمي جم 704  ٢    (٩٩٤)تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٨٢٩    (٦٥٤)صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٢٦٠    (١٤٠)ایرانیت  ٥,٢٤٧    (٥٨١)پتروشیمی کازرون  ١,٤٢٧    (١٥٨)صنعتی آبگینه  ١,٤٥٤    (١٥٣)لوازم خانگی پارس  ٣,٩٦١    (٤٠٤)اعتماد گستر  ٢,١٩٣    (٢١٥)آبادگران ایران -کیش  ٥,٤٧٣    (٥١١)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨١,٧٤١.٩       تغييرات :  ٤٥.٦

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ كروي-2250-26/07/1396 ٧٨٨ ٤٤٢ ١٢٧.٧٥
اختيارخ كروي-2050-26/07/1396 ١,٠٢٦ ٥١٩ ١٠٢.٣٧
اختيارخ كروي-2450-26/07/1396 ٥٧٥ ٢٤١ ٧٢.١٦
اختيارخ كروي-1850-26/07/1396 ١,٢٠٠ ٤٩٨ ٧٠.٩٤
گسترش تجارت ایرانیان ٢,٣٨٠ ٢١٩ ١٠.١٣
س.آرين توسكا ١,٥٧٠ ١٤٣ ١٠.٠٢
ایتالران ٩,٥١٥ ٨٦٥ ١٠
معيار صنعت پارس ١,٩٠٤ ١٧٣ ٩.٩٩
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٧٤ (١٠)
ريال عربستان ٨٧٧ ١
دلار آمريكا ٣,٢٩١ ٣
پوند ٤,٢٣٥ (٢٨)
يورو ٣,٨٦٣ (١١)
درهم امارات ٨٩٦ ١
دلار كانادا ٢,٥٧٩ (٥)
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٧٢ (٣)
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٩٣٨ ٤٧
آلومينيوم ١,٧٢٠ ٠
مس ٦,٣٨٢ ٣١
قلع ٢٠,٤٤٥ (٨٠)
سرب ٢,٣٧٠ ٥٣
نيكل ١٠,٣٧٠ (١٤٠)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٦١ ٧
FTSE 100 ٧,٣٨٣ ٢٣
Nikkei ١٩,٧٤٨ (٤٢)
S&P 500 ٢,٤٦٤ (٦)
Dow Jones ٢١,٩٩٨ (٢٨)
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com