شیرین دارو  ٢٠,٢٥٥    ١,٨٥٨شوکو پارس  ٥,٥٩٢    ٥١١رايان سايپا(تقدم)  ١٩٨    ١٨احیا صنایع خراسان  ٦,٢١٣    ٥٣٠گسترش تجارت ایرانیان  ٢,٦٩٣    ٢٢٧فنر خاور(تقدم)  ١,٣١٧    ٩١سیمان غرب آسیا  ٨٦١    ٥٥سيمان كردستان(تقدم)  ٣٦    ٢توليد و صادرات ريشمك  ١٨,٢٠٨    ٩٦٢سيمان قاين  ٥,٧٢٠    ٢٨٦
اختيارخ فملي -2800-1397/08/23  ٢٩٠    (٤١)تسهيلات مسكن مردادماه95  ٥٨٨,٣٦٣    (٣٠,٩٥٢)سبحان_دارو  ٣,٩٨٥    (٢٠٢)س.توسعه و عمران استان اردبيل  ٢,٧٣١    (١٣٨)كاشي الوند  ٣,٧٩٩    (١٩١)سازه پويش  ١٧,٨٢٢    (٨٩٦)داروسازي زهراوي  ٨,٥٥٦    (٤٢٨)بورس اوراق بهادار تهران  ٤,٧٧٩    (٢٣٩)داروسازي جابر  ٤,٤٦١    (٢٢٣)پتروشيمي شيراز  ٢,٩٢٥    (١٤٦)
 • اخبار
 • اخبار اختصاصي

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ١٠٨,٦٨٤.٠٨       تغييرات :  ٣٨٨.٥٨

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شیرین دارو ٢٠,٢٥٥ ١,٨٥٨ ١٠.١
شوکو پارس ٥,٥٩٢ ٥١١ ١٠.٠٦
رايان سايپا(تقدم) ١٩٨ ١٨ ١٠
احیا صنایع خراسان ٦,٢١٣ ٥٣٠ ٩.٣٣
گسترش تجارت ایرانیان ٢,٦٩٣ ٢٢٧ ٩.٢١
فنر خاور(تقدم) ١,٣١٧ ٩١ ٧.٤٢
سیمان غرب آسیا ٨٦١ ٥٥ ٦.٨٢
سيمان كردستان(تقدم) ٣٦ ٢ ٥.٨٨
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٩١٧ ٠
ريال عربستان ١,١٦٤ ٠
دلار آمريكا ٤,٣٦٥ ٠
پوند ٥,٧٣٣ ٠
يورو ٥,١١٩ ٠
درهم امارات ١,١٨٨ ٠
دلار كانادا ٣,٣١٩ ٠
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٣١ ٠
هر اونس نقره ١٥ ٠
روي ٢,٦٣٥ ٠
آلومينيوم ٢,٠٧٥ ٠
مس ٦,٠٧٣ ٠
قلع ١٩,٤٧٥ ٠
سرب ٢,١٠٠ ٠
نيكل ١٣,٤٢٥ ٠
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٦٠ ٠
FTSE 100 ٧,٦٧٨ ٠
Nikkei ٢٢,٦٩٧ ٠
S&P 500 ٢,٨٠١ ٠
Dow Jones ٢٥,٠٥٨ ٠
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا

© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com